Impressum

Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (DNR) e.V.
[Niemieckie Koło Ochrony Przyrody, zrzeszenie parasolowe niemieckich organizacji ochrony przyrody, zwierząt i środowiska]

Prezes: Kai Niebert
Wiceprezes: Silvie Kreibiehl
Wiceprezes: Thomas Schröder

Marienstraße 19-20 | 10117 Berlin | Niemcy

tel.: +49 30 – 678177570 | fax: +49 30 – 678177580 | email: info[at]dnr[dot]de

Odpowiedzialność za treśći

Treści zawarte na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych (TMG) odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi. Stosownie do §§ 8 do 10 Ustawy (TMG) nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.
Nie narusza to zobowiązań do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.
Artykuły autorek i autorów wymienionych z imienia i nazwiska nie muszą odzwierciedlać opinii zespołu redakcyjnego lub wydawcy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści pochodzące z zewnątrz. Za treści zawarte na stronach, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Stała kontrola zawartości stron, do których odnoszą się linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Operator tych stron stara się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z dzieł stworzonych przez siebie bądź dzieł udostępnionych publicznie bez licencji.

Ochrona danych

Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym jednoznacznie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku publikowania stopki redakcyjnej przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały jednoznacznie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie stanowczo prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku przysyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.