Ochrona danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze stron internetowych DNR, w tym z aplikacji mobilnych (nasze „Aplikacje”). Wyjaśnia również, jakie masz możliwości wyboru w odniesieniu do swoich danych osobowych („Twoje prawa”) i jak możesz się z nami skontaktować.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) oraz niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz), zobowiązują nas do właściwego i zgodnego z przeznaczeniem postępowania z danymi użytkowników naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność i inspektor ochrony danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (DNR) e.V.

Marienstraße 19-20 | D-10117 Berlin | Niemcy
tel.: +49 30 – 678 1775 70 | fax: +49 30 – 678 1775 80 | email: info[at]dnr[dot]de

Rejestr Stowarzyszeń: Berlin VR 34116 B

Nr identyfikacji podatkowej: 27/663/62218

Reprezentacja prawna: prezes: Prof. Dr. Kai Niebert, wiceprezes: Silvie Kreibiehl i wiceprezes: Thomas Schröder

W razie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub ogólnie ochrony danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem.