Kolejowy transport towarowy i turystyka przyrodnicza

Alternatywa

Ochrona Odry i wspieranie zrównoważonego rozwoju

Krajobraz Odry jest bardzo urozmaicony i należy do najbardziej fascynujących regionów Europy Środkowej. Wzdłuż tej wielkiej rzeki można odkryć wiele skarbów przyrody i kultury, które stanowią alternatywę dla modernizacji w kierunku przemysłowej drogi wodnej.

© Sascha Maier/Aktionsbündnis lebendige Oder
Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Transport towarów drogą wodną E30 byłby wolniejszy, droższy, bardziej zanieczyszczający środowisko i mniej pewny niż zelektryfikowana kolej. Dlatego budowa drogi wodnej E30 nie jest podstawna. Aby zapewnić tranzyt towarów, rządy Niemiec, Czech i Polski powinny w zamian zmodernizować przejścia graniczne, zwiększyć przepustowość i prędkość pociągów oraz poprawić infrastrukturę logistyczną do obsługi handlu transgranicznego. Sieć kolejowa wzdłuż korytarzy Dunaju, Odry i Łaby już istnieje.

Wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez rozwój turystyki przyrodniczej

W dużej mierze naturalna i swobodnie płynąca Odra oraz unikalna różnorodność gatunkowa oraz bogate dziedzictwo kulturowe terenów nadodrzańskich stanowią ogromny potencjał dla rozwoju turystyki przyrodniczej. Pierwsi operatorzy już istnieją. Ważne jest teraz ich promocja i rozwój kolejnych ofert turystycznych. Można w tym celu wykorzystać istniejący już potencjał, taki jak dalekobieżne trasy rowerowe, np. Rowerowy Szlak Odry i Szlak Rowerowy Odra-Nysa, a także możliwości obserwacji ptaków i turystykę kajakową. Położony bezpośrednio nad Odrą Wrocław jako regionalna stolica kultury jest przykładem tego, jak miasta ponownie zwracają się w swoim programie kulturowym ku Odrze i jej brzegom.

© Frauke Bennett/flusslandschaft reisen
Tworzenie podstaw

Obecnym wyzwaniem dla turystyki ekologicznej jest stworzenie niezbędnych struktur, aby obecni i przyszli usługodawcy mogli rozwijać i utwierdzać wspólną wizję zrównoważonej turystyki. W tym celu pilnie potrzeba odpowiednich instrumentów makroekonomicznych, zapewniających przedsiębiorcom bezpieczeństwo planowania i kapitał na rozwój działalności. Inspiracją w tym kierunku może być turystyczny rozwój Doliny Loary we Francji.

lightbox_icon
Bild 1/3:
Szlak Odry – turystyczny szlak rowerowy o łącznej długości 230 km
lightbox_icon
Bild 2/3:
Klasztor cystersów Lubiąż – odrestaurowany ośrodek kultury nadodrzańskiej
lightbox_icon
Bild 3/3:
Punkt widokowy Stary-Kostrzynek – infrastruktura turystyczna Cedyńskiego Parku Krajobrazowego