O nas

Nasza misja

„Czas na Odrę” to międzynarodowe partnerstwo trzech koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają dla ochrony rzek. Opowiadamy się za stałą ochroną Odry i jej zlewni dla obywateli Czech, Niemiec, Polski i całej Europy. Sprzeciwiamy się budowie międzynarodowej drogi wodnej E30 i kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem w dorzeczu Odry.

Zrzeszenie „Czas na Odrę”
Koalice pro řeky – Czechy

Koalice pro řeky to stowarzyszenie organizacji non-profit w Republice Czeskiej, które wspiera wszystkie działania mające na celu promowanie zdrowych ekosystemów rzecznych i zalewowych. Podejmuje inicjatywy w zakresie gospodarki wodnej w szczególnych przypadkach, integruje argumenty na rzecz poprawy dobrego stanu ekologicznego rzek i wspiera oraz zapewnia współpracę i wymianę informacji w tej dziedzinie pomiędzy naukowcami, ekspertami i społeczeństwem.

Czytaj dalej
Koalicja Ratujmy Rzeki – Polska

Koalicja Ratujmy Rzeki zrzesza organizacje chroniące polskie rzeki, potoki i mokradła, a także naukowców, osoby prywatne, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów jest ważny. Koalicja aktywnie działa na arenie międzynarodowej w myśl zasady „rzeki nie mają granic”.

Czytaj dalej
Aktionsbündnis lebendige Oder – Niemcy

W skład organizacji Aktionsbündnis lebendige Oder wchodzi 10 organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, które współdziałają w celu ponownego przekształcenia Odry granicznej, estuarium Odry i ich otoczenia w żywą rzekę Odrę.

Czytaj dalej
Całościowa koordynacja kampanii

Sascha Maier
W imieniu stowarzyszenia Aktionsbündnis lebendige Oder
adres: Deutscher Naturschutzring e.V.
Marienstr. 19-20 | 10117 Berlin | Niemcy

 

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz nas wesprzeć w ratowaniu niepowtarzalnego krajobrazu rzecznego Odry? A może masz jakieś pytanie?

Prosimy o kontakt pod adresem info[at]saveoder.org