Wyjątkowy krajobraz rzeczny w sercu Europy

Ratujmy Odrę!

Dla ekologicznej ochrony przeciwpowodziowej i zrównoważonej gospodarki

Odra, tworząca jeden z ostatnich w dużej mierze naturalnych krajobrazów rzecznych w Europie Środkowej, jest zagrożona katastrofą ekologiczną

Niemieckie Ministerstwo Transportu chce uregulować Odrę na granicy polsko-niemieckiej, rzekomo, aby umożliwić pracę lodołamaczy, oraz zrealizować inwestycję na Kanale Klucz-Ustowo (Klützer Querfahrt) w celu połączenia miasta Schwedt z Morzem Bałtyckim na potrzeby statków żeglugi przybrzeżnej. Jednocześnie rządy Polski i Czech chcą zbudować wielką śródlądową drogę wodną przez środek Europy. Oznakowana jako „E30” droga wodna miałaby przebiegać ze Świnoujścia nad Morzem Bałtyckim przez planowany kanał Dunaj-Odra-Łaba do miejscowości Przerów (Přerov) w Czechach. Stamtąd duże statki śródlądowe miałyby docierać Łabą do Morza Północnego, a Morawą i Dunajem do Morza Czarnego, przy czym także i te rzeki miałyby zostać przystosowane do żeglugi. Budowa drogi wodnej E30 wymagałaby pogłębienia, spiętrzenia i wyprostowania dziś jeszcze w miarę naturalnej rzeki Odry. Doprowadziłoby to do zniszczenia rozległych terenów zalewowych i podmokłych, na których żyją rzadkie zwierzęta i rośliny, w tym jesiotry, wodniczki, orły i wilki.

Musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec tym samym błędom, jakie popełniono w przypadku budowy Kanału Ren-Men-Dunaj. Pomóżcie nam powstrzymać regulację Odry oraz budowę kanału Dunaj-Odra-Łaba.

Ratujmy Odrę – wyjątkowy krajobraz rzeczny w sercu Europy.

W skrócie

Koalicja organizacji zrzeszających przedsiębiorców, firm i ministerstw z Czech, Niemiec i Polski chce uregulować Odrę. Niemieckie Ministerstwo Transportu chce zmodernizować Odrę na granicy polsko-niemieckiej, rzekomo by umożliwić pracę lodołamaczy, oraz zrealizować inwestycję na Kanale Klucz-Ustowo (Klützer Querfahrt), aby połączyć miejscowość Schwedt z Morzem Bałtyckim na potrzeby statków żeglugi przybrzeżnej. Jednocześnie Polska i Czechy chcą zbudować wielką śródlądową drogę wodną przez środek Europy. Oznakowana jako E30 droga wodna miałaby przebiegać ze Świnoujścia nad Morzem Bałtyckim przez planowany kanał Dunaj-Odra-Łaba do miejscowości Przerów (Přerov) w Republice Czeskiej. Stamtąd duże statki śródlądowe miałyby docierać Łabą (jako drogą wodną E20) do Morza Północnego oraz Morawą i Dunajem (jako drogą wodną E80) do Morza Czarnego, także i te rzeki miałyby zostać przystosowane do żeglugi. Gigantyczny projekt rozbudowy dróg wodnych przeciąłby również jeszcze w dużej mierze naturalny krajobraz dorzecza Odry w sercu Europy Środkowej.

Rozbudowa Odry do rangi drogi wodnej E30 oznacza …
noImage
Zniszczenie siedlisk gatunków zagrożonych w skali globalnej
oraz ważnych miejsc postoju dla milionów ptaków migrujących.
noImage
Zagrożenie dla obszarów unijnej sieci Natura 2000
i naruszenie integralności europejskiej sieci obszarów chronionych.
 • noImage
  Wyschnięcie rzek i nasilenie się suszy
  co zmniejszy dostępność wody dla lokalnego rolnictwa i zaostrzy istniejące zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
 • noImage
  Przekształcenie torfowisk z obszarów pochłaniających CO2 w źródła jego emisji
  i pogorszenie globalnego bilansu dwutlenku węgla.
 • noImage
  Brak opłacalności ekonomicznej
  brak konkurencyjności w stosunku do transportu kolejowego i zniszczenie potencjału turystyki przyrodniczej.
 • noImage
  Najprawdopodobniej naruszenie
  krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Silny sojusz dla ochrony Odry
  Koalice pro řeky – Czechy

  Koalice pro řeky to stowarzyszenie organizacji non-profit w Republice Czeskiej, które wspiera wszystkie działania mające na celu promowanie zdrowych ekosystemów rzecznych i zalewowych. Podejmuje inicjatywy w zakresie gospodarki wodnej w szczególnych przypadkach, integruje argumenty na rzecz poprawy dobrego stanu ekologicznego rzek i wspiera oraz zapewnia współpracę i wymianę informacji w tej dziedzinie pomiędzy naukowcami, ekspertami i społeczeństwem.

  Czytaj dalej
  Koalicja Ratujmy Rzeki – Polska

  Koalicja Ratujmy Rzeki zrzesza organizacje chroniące polskie rzeki, potoki i mokradła, a także naukowców, osoby prywatne, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów jest ważny. Koalicja aktywnie działa na arenie międzynarodowej w myśl zasady „rzeki nie mają granic”.

  Czytaj dalej
  Aktionsbündnis lebendige Oder – Niemcy

  W skład organizacji Aktionsbündnis lebendige Oder wchodzi 10 organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, które współdziałają w celu ponownego przekształcenia Odry granicznej, estuarium Odry i ich otoczenia w żywą rzekę Odrę.

  Czytaj dalej

  Wyjątkowy krajobraz rzeczny w sercu Europy.

  Jak rozbudowa europejskiej drogi wodnej może zniszczyć krajobraz rzeki.

  Ochrona krajobrazu rzecznego, inwestowanie w kolej i promowanie turystyki przyrodniczej.

  20 cze 2018

  Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry – raporty

  Odra jest jedną z ostatnich swobodnie płynących i niemal naturalnych rzek w Europie i ostatnią dużą rzeką środkowoeuropejską, która na 500 km swojego dolnego i środkowego biegu nie jest zabudowana stopniami wodnymi.
  Czytaj dalej
  22 mar 2021

  Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji Odry

  Organizacje, ruchy ekologiczne i naukowcy oraz parlamentarzyści z całej Polski i Niemiec opublikowali wspólną deklarację sprzeciwiając się planom regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej.
  Czytaj dalej
  11 sie 2022

  Odra Umiera! Stanowisko Koalicji Czas na Odrę i apel do rządzących

  Notatka o SAVE ODER DIE: To jest wezwanie do przyłączenia się do akcji! 4 września wszyscy chcemy razem stanąć nad Odrą.
  Czytaj dalej
  19 sie 2022

  Katastrofa w Odrze: W pełni wyjaśnić przyczyny i zapewnić rewitalizację Odry

  Organizacje ochrony środowiska i przyrody zrzeszone w „Koalicji na rzecz żywej Odry” są przekonane, że łączną skalę katastrofy będzie można ocenić najwcześniej za kilka tygodni. Już teraz można ją jednak porównać z katastrofą w firmie Sandoz na Renie w roku 1986, gdy po wypadku w koncernie chemicznym woda gaśnicza zanieczyszczona toksycznymi chemikaliami spowodowała masowe śnięcie ryb i ogromne szkody w ekosystemie.
  Czytaj dalej