Impressum

Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (DNR) e.V. [Německý svaz pro ochranu přírody, zastřešující organizace německých organizací na ochranu přírody, zvířat a životního prostředí.]

Předseda: Kai Niebert
Místopředsedkyně: Silvie Kreibiehl
Místopředseda: Thomas Schröder

Marienstraße 19-20 | 10117 Berlin | Německo

Telefon: +49 30 – 678177570 | Fax: +49 30 – 678177580 | E-mail: info(at)dnr.de

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat užívání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme. Příspěvky autorů označené jménem nemusí nutně vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele.


Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřená. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.


Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou náležitě označeny. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Provozovatel těchto stránek se snaží vždy respektovat autorská práva jiných osob nebo používat díla, která sám vytvořil nebo jsou veřejně dostupná.


Ochrana údajů

Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa třetími stranami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.