Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje během vašeho užívání webových stránek DNR (“Deutscher Naturschutzring”), včetně mobilních aplikací (dále jen „aplikace“). Vysvětlují také, jaké máte možnosti týkající se vašich osobních údajů („vaše práva“) a jak nás můžete kontaktovat.

Platné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz), nás zavazují k řádnému a účelnému nakládání s údaji uživatelů našich webových stránek.

Odpovědnost a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědným subjektem ve smyslu GDPR je “Deutscher Naturschutzring” (DNR, Německý svaz pro ochranu přírody), zastřešující organizace německých organizací na ochranu přírody, zvířat a životního prostředí.

Marienstraße 19-20 | D-10117 Berlin | Německo
Telefon: +49 30 – 678 1775 70 | Fax: +49 30 – 678 1775 80 | E-Mail: info[at]dnr[dot]de

Rejstřík sdružení: Berlín VR 34116 B

Daňové číslo: 27/663/62218

Právní zastoupení: předseda Prof. Dr. Kai Niebert, místopředsedkyně Silvie Kreibiehl a místopředseda Thomas Schröder.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo ochrany údajů obecně, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené adrese.