O nás

Naše poslání

„Čas na Odru“ je mezinárodní partnerství tří říčních aliancí organizací občanské společnosti. Zasazujeme se o trvalou ochranu řeky Odry a jejího povodí pro občany České republiky, Německa, Polska a Evropy. Jsme proti výstavbě mezinárodní vodní cesty E30 a kanálu Dunaj-Odra-Labe a prosazujeme udržitelný rozvoj v povodí Odry.

Koalice “Čas na Odru”
Koalice pro řeky – Česká republika

Koalice pro řeky je sdružení neziskových organizací v České republice, které podporuje všechny aktivity zaměřené na podporu zdravých říčních a lužních ekosystémů. V konkrétních případech přebírá iniciativu v oblasti vodního hospodářství, sjednocuje argumenty pro zlepšení dobrého ekologického stavu řek a podporuje a zajišťuje spolupráci a výměnu informací mezi vědci, odborníky a veřejností v této oblasti.

Read more
Koalicja Ratujmy Rzeki – Polsko

Koalicja Ratujmy Rzeki (Koalice Zachraňme řeky) sdružuje organizace chránící polské řeky, potoky a mokřady, a také vědce, jednotlivce, místní úřady a instituce, kterým na osudu polských řek a ekosystémů záleží. Koalice aktivně působí na mezinárodním poli podle hesla „řeky nemají hranice“.

Read more
Aktionsbündnis lebendige Oder – Německo

Aktionsbündnis lebendige Oder (Akční aliance Živá Odra) je tvořena deseti organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a přírody, které společně usilují o to, aby se hraniční řeka Odra, ústí Odry a její okolí opět proměnily v živou Odru.

Read more
Celková koordinace kampaně

Potřebujete další informace? Chcete nás podpořit v záchraně výjimečné říční krajiny Odry? Nebo máte dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese info[at]saveoder.org

 

Dary

Váš dar podporuje naši každodenní práci a pomáhá nám společně zvládnout více. Příspěvek je poskytován prostřednictvím našeho člena Rewilding Oder Delta e.V. Stačí použít tlačítko „Darujte“ a zadat klíčové slovo „Čas pro Odru“ a určit si výši svého příspěvku.

 

 

Sascha Maier
Jménem Akční aliance Živá Odra
c/o Deutscher Naturschutzring e.V.
Marienstraße 19-20 | 10117 Berlin | Německo