Přirozená říční krajina v srdci Evropy

Zachraňte Odru!

Pro ekologickou protipovodňovou ochranu a udržitelné hospodářství

Odře, jedné z posledních přírodě blízkých velkých říčních krajin ve střední Evropě, hrozí ekologická zkáza.

Německé ministerstvo dopravy chce zregulovat německo-polskou hraniční řeku Odru, údajně pro ledoborce, a rozšířit průplav Klucz-Ustowo, aby došlo k propojení Schwedtu a Baltského moře pro pobřežní lodě. Obrovskou vnitrozemskou vodní cestu středem Evropy chtějí vybudovat také vlády Polska a České republiky. Vodní cesta známá jako E30 by vedla ze Świnoujście u Baltského moře přes plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe do Přerova v České republice. Odtud povede cesta pro velká vnitrozemská plavidla přes Labe, které má být rovněž regulováno, do Severního moře, a přes řeky Morava a Dunaj do moře Černého. Výstavba vodní cesty E30 by si vyžádala vybagrování, přehrazení, napřímení a prohloubení přírodě blízkých úseků řeky Odry. To by vedlo ke zničení rozsáhlých nivních území a mokřadů, které jsou domovem vzácných živočichů a rostlin, včetně jeseterů, vodních pěnic, orlů a vlků.
Všichni by měli usilovat o to, aby se neopakovaly stejné chyby jako v případě kanálu Rýn-Mohan-Dunaj. Pomozte nám zastavit technické upravování Odry a výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Zachraňte Odru – přirozenou říční krajinu v srdci Evropy.

Ve zkratce

Koalice podnikatelských organizací, firem a ministerstev z České republiky, Německa a Polska chce technicky upravovat řeku Odru. Německé ministerstvo dopravy chce Odru regulovat na německo-polských hranicích, údajně pro ledoborce, a rozšířit průplav Klucz-Ustowo, aby došlo k propojení Schwedtu a Baltského moře pro pobřežní lodě. Také Polsko a Česká republika chtějí vybudovat obrovskou vnitrozemskou vodní cestu středem Evropy. Vodní cesta známá jako E30 by se měla táhnout od Świnoujście u Baltského moře přes plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe do Přerova v České republice. Odtud bude pro velká vnitrozemská plavidla zpřístupněné Severní moře přes řeku Labe (jako vodní cesta E20), která bude rovněž regulována, a Černé moře přes řeky Morava a Dunaj (jako vodní cesta E80). Obří projekt vodní cesty by navíc protínal přirozenou říční krajinu v srdci střední Evropy.

Regulace Odry na vodní cestu E30 by…
 • noImage
  zničilo přirozené prostředí celosvětově ohrožených druhů
  i důležitá místa odpočinku milionů stěhovavých ptáků.
 • noImage
  vážně poškodilo chráněná území celoevropské sítě Natura 2000
  a narušilo integritu evropské sítě chráněných území.
 • noImage
  způsobilo vysychání řek vedoucí k většímu suchu
  snižování dostupnosti vody pro místní zemědělství a prohlubování stávajících hrozeb vyplývajících ze změny klimatu.
 • noImage
  způsobilo, že by mokřady přestaly vázat atmosférický uhlík
  a staly se místo toho jeho zdroji; zhoršila by se globální bilance uhlíku.
 • noImage
  nebylo ekonomicky životaschopné
  pravděpodobně ani konkurenceschopné vůči železnicím, a zničilo by potenciál pro ekoturismus.
 • noImage
  velmi pravděpodobně vedlo k porušování
  vnitrostátních a evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí.
 • Silné spojenectví pro záchranu Odry
  Koalice pro řeky – Česká republika

  Koalice pro řeky je sdružení neziskových organizací v České republice, které podporuje všechny aktivity zaměřené na podporu zdravých říčních a lužních ekosystémů. V konkrétních případech přebírá iniciativu v oblasti vodního hospodářství, sjednocuje argumenty pro zlepšení dobrého ekologického stavu řek a podporuje a zajišťuje spolupráci a výměnu informací mezi vědci, odborníky a veřejností v této oblasti.

  Read more
  Koalicja Ratujmy Rzeki – Polsko

  Koalicja Ratujmy Rzeki (Koalice Zachraňme řeky) sdružuje organizace chránící polské řeky, potoky a mokřady, a také vědce, jednotlivce, místní úřady a instituce, kterým na osudu polských řek a ekosystémů záleží. Koalice aktivně působí na mezinárodním poli podle hesla „řeky nemají hranice“.

  Read more
  Aktionsbündnis lebendige Oder – Německo

  Aktionsbündnis lebendige Oder (Akční aliance Živá Odra) je tvořena deseti organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a přírody, které společně usilují o to, aby se hraniční řeka Odra, ústí Odry a její okolí opět proměnily v živou Odru.

  Read more

  Přírodě blízká říční krajina v srdci Evropy.

  Jak může budování evropské vodní cesty zničit ráz říční krajiny.

  Chránit říční krajinu, investovat do železnice a podporovat ekoturismus.

  25 Srp 2022

  Co víme o otravě polské Odry?

  Od 26. července dodnes pokračují masové úhyny ryb na Odře. První z nich byl pozorován u města Oława zhruba 20 km jihovýchodě od Wroclawi.
  Read more
  27 Srp 2022

  Poznámka k SAVE ODER DIE: Toto je výzva k zapojení!

  Poznámka k SAVE ODER DIE: Toto je výzva k zapojení! 4. září chceme všichni společně stát u Odry.
  Read more
  9 Úno 2023

  Vláda ukončila projekt vodního koridoru DOL

  DOL je mrtev! Úsilí ekologických organizací, mezi které patřila také organizace Arnika, se vyplatilo.
  Read more
  10 Úno 2023

  Čeká nás další ekologická katastrofa na Odře?

  V srpnu minulého roku informovala environmentální občanská sdružení i média o ekologické katastrofě, která otrávila řeku Odru a zabila tuny ryb. Od té doby se toho na straně politiků příliš nezměnilo.
  Read more