Přirozená říční krajina v srdci Evropy

Zachraňte Odru!

Pro ekologickou protipovodňovou ochranu a udržitelné hospodářství

Odře, jedné z posledních přírodě blízkých velkých říčních krajin ve střední Evropě, hrozí ekologická zkáza.

Německé ministerstvo dopravy chce zregulovat německo-polskou hraniční řeku Odru, údajně pro ledoborce, a rozšířit průplav Klucz-Ustowo, aby došlo k propojení Schwedtu a Baltského moře pro pobřežní lodě. Obrovskou vnitrozemskou vodní cestu středem Evropy chtějí vybudovat také vlády Polska a České republiky. Vodní cesta známá jako E30 by vedla ze Świnoujście u Baltského moře přes plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe do Přerova v České republice. Odtud povede cesta pro velká vnitrozemská plavidla přes Labe, které má být rovněž regulováno, do Severního moře, a přes řeky Morava a Dunaj do moře Černého. Výstavba vodní cesty E30 by si vyžádala vybagrování, přehrazení, napřímení a prohloubení přírodě blízkých úseků řeky Odry. To by vedlo ke zničení rozsáhlých nivních území a mokřadů, které jsou domovem vzácných živočichů a rostlin, včetně jeseterů, vodních pěnic, orlů a vlků.
Všichni by měli usilovat o to, aby se neopakovaly stejné chyby jako v případě kanálu Rýn-Mohan-Dunaj. Pomozte nám zastavit technické upravování Odry a výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Zachraňte Odru – přirozenou říční krajinu v srdci Evropy.

Ve zkratce

Koalice podnikatelských organizací, firem a ministerstev z České republiky, Německa a Polska chce technicky upravovat řeku Odru. Německé ministerstvo dopravy chce Odru regulovat na německo-polských hranicích, údajně pro ledoborce, a rozšířit průplav Klucz-Ustowo, aby došlo k propojení Schwedtu a Baltského moře pro pobřežní lodě. Také Polsko a Česká republika chtějí vybudovat obrovskou vnitrozemskou vodní cestu středem Evropy. Vodní cesta známá jako E30 by se měla táhnout od Świnoujście u Baltského moře přes plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe do Přerova v České republice. Odtud bude pro velká vnitrozemská plavidla zpřístupněné Severní moře přes řeku Labe (jako vodní cesta E20), která bude rovněž regulována, a Černé moře přes řeky Morava a Dunaj (jako vodní cesta E80). Obří projekt vodní cesty by navíc protínal přirozenou říční krajinu v srdci střední Evropy.

Regulace Odry na vodní cestu E30 by…
 • noImage
  zničilo přirozené prostředí celosvětově ohrožených druhů
  i důležitá místa odpočinku milionů stěhovavých ptáků.
 • noImage
  vážně poškodilo chráněná území celoevropské sítě Natura 2000
  a narušilo integritu evropské sítě chráněných území.
 • noImage
  způsobilo vysychání řek vedoucí k většímu suchu
  snižování dostupnosti vody pro místní zemědělství a prohlubování stávajících hrozeb vyplývajících ze změny klimatu.
 • noImage
  způsobilo, že by mokřady přestaly vázat atmosférický uhlík
  a staly se místo toho jeho zdroji; zhoršila by se globální bilance uhlíku.
 • noImage
  nebylo ekonomicky životaschopné
  pravděpodobně ani konkurenceschopné vůči železnicím, a zničilo by potenciál pro ekoturismus.
 • noImage
  velmi pravděpodobně vedlo k porušování
  vnitrostátních a evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí.
 • Silné spojenectví pro záchranu Odry
  Koalice pro řeky – Česká republika

  Koalice pro řeky je sdružení neziskových organizací v České republice, které podporuje všechny aktivity zaměřené na podporu zdravých říčních a lužních ekosystémů. V konkrétních případech přebírá iniciativu v oblasti vodního hospodářství, sjednocuje argumenty pro zlepšení dobrého ekologického stavu řek a podporuje a zajišťuje spolupráci a výměnu informací mezi vědci, odborníky a veřejností v této oblasti.

  Read more
  Koalicja Ratujmy Rzeki – Polsko

  Koalicja Ratujmy Rzeki (Koalice Zachraňme řeky) sdružuje organizace chránící polské řeky, potoky a mokřady, a také vědce, jednotlivce, místní úřady a instituce, kterým na osudu polských řek a ekosystémů záleží. Koalice aktivně působí na mezinárodním poli podle hesla „řeky nemají hranice“.

  Read more
  Aktionsbündnis lebendige Oder – Německo

  Aktionsbündnis lebendige Oder (Akční aliance Živá Odra) je tvořena deseti organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a přírody, které společně usilují o to, aby se hraniční řeka Odra, ústí Odry a její okolí opět proměnily v živou Odru.

  Read more
  Celková koordinace kampaně

  Potřebujete další informace? Chcete nás podpořit v záchraně výjimečné říční krajiny Odry? Nebo máte dotaz?

  Neváhejte nás kontaktovat na adrese info[at]saveoder.org

   

  Dary
  Váš dar podporuje naši každodenní práci a pomáhá nám společně zvládnout více. Příspěvek je poskytován prostřednictvím našeho člena Rewilding Oder Delta e.V. Stačí použít tlačítko „Darujte“ a zadat klíčové slovo „Čas na Odru“ a určit si výši svého příspěvku.

   

   

  Sascha Maier
  Jménem Akční aliance Živá Odra
  c/o Deutscher Naturschutzring e.V.
  Marienstraße 19-20 | 10117 Berlin | Německo

  Přírodě blízká říční krajina v srdci Evropy.

  Jak může budování evropské vodní cesty zničit ráz říční krajiny.

  Chránit říční krajinu, investovat do železnice a podporovat ekoturismus.

  27 Srp 2022

  Poznámka k SAVE ODER DIE: Toto je výzva k zapojení!

  Poznámka k SAVE ODER DIE: Toto je výzva k zapojení! 4. září chceme všichni společně stát u Odry.
  Read more