Železniční nákladní doprava a přírodní cestovní

Alternativa

Záchrana Odry a podpora udržitelného rozvoje

Krajina Odry je velmi rozmanitá a patří k nejúchvatnějším regionům střední Evropy. Podél této velké řeky lze objevit mnoho pokladů, které jsou alternativou k budování průmyslové vodní cesty.

© Sascha Maier/Aktionsbündnis lebendige Oder
Investice do stávající železniční infrastruktury

Přeprava zboží po vodní cestě E30 by byla pomalejší, dražší, způsobující větší znečištění a méně spolehlivá než po elektrifikované železnici. Budování vodní cesty E30 proto nedává smysl. Vlády Německa, České republiky a Polska by měly místo toho modernizovat hraniční přechody, zvýšit kapacitu a rychlost vlaků a zlepšit logistickou infrastrukturu pro přeshraniční obchod. Železniční síť podél koridorů Dunaje, Odry a Labe již existuje.

Posílení místní ekonomiky prostřednictvím přírodního cestovního ruchu

Téměř neporušená a z velké části volně tekoucí řeka Odra, jedinečná biologická rozmanitost a bohaté kulturní dědictví nabízejí obrovský potenciál pro ekoturismus. Jednotliví poskytovatelé již existují. Je důležité je propojit a vytvářet další nabídky. Navázat lze na stávající aktivity, jako jsou dálkové cyklotrasy Szlak Odry a Odra-Nisa, pozorování ptáků a vodácká turistika. Hlavní město kultury Wroclaw, ležící přímo na Odře, je příkladem měst, která se obracejí zpět k řece a jejím břehům.

© Frauke Bennett/flusslandschaft reisen
Vytváření struktur

Aktuální výzvou je vytvoření potřebných struktur, aby stávající i budoucí poskytovatelé mohli rozvíjet a utvářet společnou vizi udržitelného cestovního ruchu. K tomu je naléhavě zapotřebí politických rámcových podmínek pro zabezpečení plánování a počáteční financování. Inspirací může být turistický rozvoj údolí Loiry ve Francii.

lightbox_icon
Bild 1/3:
Der Oderweg – ein touristischer Radweg mit einer Gesamtlänge von 230 Kilometer
lightbox_icon
Bild 2/3:
Zisterzienserkloster Lubiąż – renoviertes kulturelles Zentrum für die Oderregion
lightbox_icon
Bild 3/3:
Aussichtspunkt Stary-Kostrzynek – touristische Infrastruktur im Landschaftsschutzpark Cedynia