Čeká nás další ekologická katastrofa na Odře?

Občanská sdružení se jí snaží předejít mezinárodní spoluprácí

Koalice „Čas na Odru“

V srpnu minulého roku informovala environmentální občanská sdružení i média o ekologické katastrofě, která otrávila řeku Odru a zabila tuny ryb. Situaci byli nuceni komentovat aktéři nejvyšších pater politiky, katastrofa však mimo jiné ukázala, že minimálně státní správa Polska není schopná nebo ochotná, efektivně spolupracovat se svými partnery v Německu a Česku, kterými Odra také teče. Přitom rychlá informovanost o podobné havárii může předejít zbytečným škodám.

Od té doby se toho na straně politiků příliš nezměnilo. Řasy, které otravu způsobily, se v Odře stále vyskytují ve velkém množství, jen dočasně neprodukují tak velké množství toxických látek, které jsou smrtelně nebezpečné pro ryby a měkkýše. Není připravován žádný účinný plán nápravy situace a do řeky neustále plynou slané odpadní vody.

Chceme to změnit

8.února 2023 se proto ve Wroclawi setkali zástupci členských organizací mezinárodní koalice Čas na Odru a polské koalice Zachraňme řeky. Na rozdíl od vlád, které na společném řešení zatím pracují minimálně, zástupci environmentálních organizací z Polska, Německa a Česka spolupracují na koordinovaném postupu, aby zabránili další možné katastrofě. Toto konstatování není nijak nadnesené. Koncentrace soli, která byla jedním z viníků katastrofy ze srpna 2022, je v Odře stále vysoká. Podle odborníků tak řeku chrání jen zimní roční období s vyššími průtoky a nižšími teplotami a environmentální občanská sdružení proto neklidně očekávají, co přijde s jarem. Jsou si však jistí, že regulační úpravy Odry, které prosazuje zvláště polská strana, situaci rozhodně nezlepší. Prostředky na škodlivé a neopodstatněné regulační práce by podle nich měly být naopak přesměrovány na ochranu řeky, obnovu jejích biologických zdrojů a bezpečnost obyvatel údolí Odry.

Regulace nic nevyřeší, potřebujeme zdravé řeky

„Další regulace nejen negativně ovlivní proces obnovy biodiverzity na Odře, ale oslabí i samočistící schopnosti řeky. Nese to s sebou riziko ještě větších katastrof než ta z loňského roku,” říká Dorota Chmielowiec-Tyszko z koalice „Čas na Odru”, ve společné tiskové zprávě, která vznikla na wroclawském setkání. „Uděláme vše, abychom tomu zabránili. Připravujeme vlastní plán na ozdravění řeky a zveme ke spolupráci vlády všech oderských států Německa, Polska i České republiky.” dodává. Vlastimil Karlík z organizace Arnika zase upozorňuje, že na situaci na Odře mají část viny i české průmyslové podniky. „Přestože loňská katastrofa postihla jen Polsko a Německo, ani česká strana v tom není úplně nevinně. K zasolení Odry přispívají i důlní vody z dolu ČSM u Stonavy a další odpady z ostravsko-karvinské aglomerace.” Budoucnost významné řeky pro tři státy Evropské unie – Polska, Německa a Česka – tak podle účastníků wroclavského setkání záleží na konstruktivní mezinárodní spolupráci na všech úrovních. Občanská sdružení mají v tomto ohledu před vládami náskok.

Podrobnější informace budou najdete na internetové stránce koalice Čas na Odru (www.saveoder.org)

Pramen: www.arnika.org