Co víme o otravě polské Odry?

Od 26. července dodnes pokračují masové úhyny ryb na Odře. První z nich byl pozorován u města Oława zhruba 20 km jihovýchodě od Wroclawi. 11. srpna byly úhyny ryb zaznamenány i v Německu, ve spolkové zemi Braniborsko a 12. srpna u ústí Odry ve Štětíně.

Martwe ryby
Martwe ryby

Příčina otravy ještě není známa. Spekulovalo se o otravě rtutí, mesitylenem (látka používaná při výrobě barev). Laboratoře zjistily nezvykle vysoký obsah soli ve vodě, a ve čtvrtek 18. srpna byl oznámen nález mikroorganismů Prymnesium parvum. Tato mikrořasa produkuje toxin nebezpečný zejména pro ryby a měkkýše. Tato řasa se vyskytuje zejména v brakických vodách a právě vysoká salinita mohla přispět k jejímu rozmnožení v Odře. Zda je skutečnou příčinou otravy, však dosud nebylo prokázáno.

Od 20. srpna je v dolní části Odry pozorován prudký úbytek kyslíku – ryby se dusí. Příčinou je úbytek kyslíku spotřebovaného při rozkladu mrtvých organismů. Rybáři a místní obyvatelé se pokoušejí vodu provzdušnit.

Ani kdyby však byla příčinou úhynů ryb tato řasa, neznamená to, že je v tom člověk nevinně. Vysoká salinita byla způsobena zřejmě kombinací dvou skutečností – neregulovaným vypouštěním důlních a průmyslových vod v kombinaci s nízkým stavem vody, která nedokázala odpadní vody dostatečně naředit.

Co však jednoznačně bije do očí, je neschopnost a nečinnost státních institucí, a jejich snaha zamést celou záležitost pod koberec. Zejména se to týká organizace mající na starosti správu povodí (Wody Polskie) a generální inspekce životního prostředí, které připustily problém teprve po dvou týdnech od začátku katastrofy. Polské úřady v rozporu z mezinárodními dohodami neupozornily své německé protějšky, které byly místo toho informovány místními lidmi a rybářskými svazy.

Podobně (ne)reagovala polská vláda. Selhala rovněž zestátněná média. Nebyly využity výstražné systémy, které mohly např. informovat obyvatele v okolí Odry prostřednictvím SMS, takže ještě týden po začátku katastrofy někteří lidé stále ještě rybařili a odnášeli si ulovené ryby domů.

Novináře poškádlil předseda strany Právo a Spravedlnost Jaroslaw Kaczyński, který během katastrofy přerušil dovolenou, aby promluvil – o doplňujících volbách ve městě Ruda Śląska. O Odře ani slovo.

Občas se ptáme, zda je demokracie schopna účinně řešit ekologické problémy. Odpověď není jistá. Jisté však je, že režimy, které demokratické principy oslabují, jsou na tom ještě mnohem hůř. Vždycky je totiž jednodušší problémy popírat, bagatelizovat nebo svalovat na jiné než je řešit, máte-li k tomu dostatek moci. Uvědomí si to za rok polští voliči?

Pramen: www.arnika.org